OBS! Nu kan du skriva under detta upprop på namninsamling.se !
 
 

AMNESTY BEGINS AT HOME

 – FRIGE DEN SOM BARA FÖRSVARAT SIG !


Den svenska lagstiftningen om nödvärn fungerar inte. Den som bara försvarar sitt liv, sitt hem och sin familj måste i dag räkna med längre fängelsestraff än gärningsmännen. Under tiden detta skrivs sitter en man från Rödeby oskyldigt häktad för mord medan gärningsmännen är fria att fortsätta sin terror mot hans familj!

Det är hög tid att vår sårade rättskänsla omsätts i något konstruktivt. Det behövs en organisation - Amnesty begins at home - för att samla opinionen och

• kräva lagändring så att t ex, för att åtalet ska gillas, åklagare liksom alltid annars måste bevisa att
den anklagade verkligen begått ett brott, dvs att den anklagade inte var utsatt för hot eller våld.
• envist och utan taktiska hänsyn skriva till polis, åklagare, domare, kriminalvård, ministrar, politiker
och andra med krav om frigivning, för att skapa uppmärksamhet kring dessa fall.
• göra människor medvetna om hur många och vilka dömda som inte begått något reellt brott.
• samla in pengar såväl till anhörigas omkostnader som till ogrundade böter och skadestånd.
• hålla ständig kontakt med nödvärnsfångar och upprätta ’fribrev’ för att visa vilket stöd som finns.

Ingen kan bättre än den som försvarat sig bedöma om det varit för mycket våld eller inte, vi ska ta fasta på om det över huvud taget kan ha varit en nödvärnssituation. Sedan kan både domstolsledamöter och allmänhet ha många olika åsikter om vilken grad av nödvärn som är försvarlig, ingen ska sitta fängslad som inte valt att använda våld i någon annan situation.
 

Fredrik Flink 2007-11-28